Ανώτερες Δεξιότητες Εφαρμογών Γραφείου

Το ''expert'' επίπεδο εφαρμογών γραφείου, αποτελεί την ανώτερη και τελευταία βαθμίδα εκπαίδευσης των εφαρμογών γραφείου. Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πλάνο ο χρήστης μπορεί να χειριστεί τις εφαρμογές γραφείου σε ένα φάσμα δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, ενώ καλύπτει ειδικές απαιτήσεις και εξειδικευμένη χρήση.

Expert Ms Office (Full Diploma)

Ενότητες-Μαθήματα
1.Επεξεργασία κειμένου (Word)
2.Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
3.Βάσεις δεδομένων (Access)
4.Internet-ηλεκτρονική αλληλογραφία - web desing
5.Παρουσιάσεις (Powerpoint)

Δωρεάν σε όλους τους σπουδαστές μας που θα εγγραφούν στο παραπάνω πρόγραμμα η Ελληνική Δακτυλογράφηση με χρήση τυφλού συστήματος.

Διάρκεια προγράμματος: 90 Ώρες (παραδοσιακή διδασκαλία)
Δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω εκπαιδευτικού λογισμικού για μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό ή για εξ΄ολοκλήρου παρακολούθηση από τον χώρο σας.

Το πρόγραμμα πιστοποιείτε από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο σπουδαστής εξετάζεται από τον επίσημο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Vellum τον μόνο φορέα πιστοποίησης όπου το Ανώτερο Πιστοποιητικό του, ’’Εφαρμογών Γραφείου-Proficiency’’ αναγνωρίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων & Επαγγελμάτων), φέρει την αντίστοιχη σήμανση και είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο.

Το Πιστοποιητικό Proficiency Vellum είναι αποδεκτό ως επάρκεια διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής από σχολές πληροφορικής, ενώ οι κάτοχοι του μπορούν να εργαστούν και ως επιτηρητές εξετάσεων σε φορείς πιστοποίησης.

Στους κατόχους δίνεται η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να εγγραφούν στα μητρώα εισηγητών πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Δ. για τα προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ.

User's Club

Συνδεθείτε στο intered.edu.gr για να μάθετε πρώτοι τα αποτελέσματα εξετάσεων και να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις.

Με την εγγραφή σας στη σελίδα μας αυτόματα αποδέχεστε την παραλαβή αλληλογραφίας αποκλειστικά και μόνο από τον εκπαιδευτικό όμιλο Intered.

Προγραμματισμός Εξετάσεων

Newsletters

Η εγγραφή σας στα newsletter της Intered θα σας εξασφαλίσει την καλύτερη ενημέρωση σε προσφορές εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερομηνίες & αποτελέσματα εξετάσεων και άλλα πολλά.